Blue Mountain Ski Area

1660 Blue Mountain Drive, Palmerton, 18071