Downtown Modesto

10th and J Street, Modesto, 95354