Four States Fairground

3700 East 50th Street, Texarkana, 71854