Fremont Theater

1025 Monterey Street, San Luis Obispo, 93401