HOKKAIDO PREFECTURAL SPORTS CENTER

Hokkaido Prefectural Sports Center

5-11-1-1,Toyohira,Toyohira-ku, Sapporo-shi, 062-0901