ICHINOMIYA PUBLIC HALL

Ichinomiya Public Hall

2-5-1.Asahi, Ichinomiya-shi, 491-0028