KAGOSHIMA CAPARVO HALL

Kagoshima CAPARVO Hall

3-41,Higashisengokuchou, Kagoshima-shi, 892-0842