KARATSU CIVIC HALL

Karatsu Civic Hall

6-33,Nishijounai, Karatsu-shi, 847-0014