KASHIMA SOCCER STADIUM

Kashima Soccer Stadium

26-2,Jinkoji, Kashima-shi, 314-0007