Kentucky Alltech Arena

4089 Iron Works Pkwy, Lexington, 40511