KYOTO THEATRE

Kyoto Theatre

Karasumadori Shiokojkudaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 600-8216