Landmark Cinemas 24 Kanata

801 Kanata Ave, Kanata, K2T 1E7