MAKOMANAI SEKISUI HEIM ICE ARENA

Makomanai Sekisui Heim Ice Arena

1-1,Makomanaikoen, Minami-ku, Sapporo-shi, 005-0017