Mansion Miami

1235 Washington Avenue, Miami Beach, 33139