Miami Fairgrounds

1201-1303 E Street Southwest, Miami, 74354