NAHA CIVIC HALL

Naha Civic Hall

1-2-1,Yorimiya, Naha-shi, 902-0064