NIPPATSU MITSUZAWA STADIUM

Nippatsu Mitsuzawa Stadium

3-1,Mitsuzawa Nishimachi, Yokohama-shi, 221-0855