NISHI KYOGOKU STADIUM

Nishi Kyogoku Stadium

32,Nishikyogoku Shimmeicho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, 615-0864