NOEVIR STADIUM KOBE

Noevir Stadium Kobe

1-2-2,Misakicho, Hyogo-ku, Kobe-shi, 652-0855