NOW Arena

5333 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, 60192