O2 Shepherd's Bush Empire

Shepherd's Bush Green, London, W12