OKINAWA SHIMIN KAIKAN

Okinawa Shimin Kaikan

1-1-1.Yaeshima, Okinawa-shi, 904-0006