Olympia Theater Miami

174 E. Flagler Street, Miami, 33131