Rockwell Miami

743 Washington Avenue, Miami Beach, 33139