SHINJUKU MEIJI-YASUDA-LIFE HALL

Shinjuku Meiji-Yasuda-Life Hall

1-9-1,Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 160-0023