TAKAMATSU OLIVE HALL

Takamatsu Olive Hall

5-6,Minamishimachi, Takamatsu-shi, 760-0051