TEATRO METASTASIO

Teatro Metastasio

Via Benedetto Cairoli 59100, Prato, 59100