The Lewis Room

131 E. Clayton Street, Athens, 30601