The Southern Theater Minneapolis

1420 Washington Ave, Minneapolis, 55454