TOKYO METROPOLITAN THEATRE

Tokyo Metropolitan Theatre

1-8-1,Nishiikebukuro, Toshima-ku, 171-0021