TOKYO OPERA CITY

Tokyo Opera City

3-20-2,Nishishinjuku Tokyooperashitei, Shinjuku-ku, 163-1407