TSUKISAMU DOME

Tsukisamu Dome

11-1-1,Tsukisamu Higashisanjo, Toyohira-ku, Sapporo-shi, 062-0053