Westin Bayshore

1601 Bayshore Dr, Vancouver, V6G 2V4