YOKOHAM BAY HALL

Yokoham Bay Hall

3-4-17,Nakaku,Shiyamashita, Yokohama-shi, 231-0801