YOKOHAMA KANNAI HALL

Yokohama Kannai Hall

4-42-1,Nakaku,Sumiyoshi-cho, Yokohama-shi, 231-0013