YUMEMOSHIMA PARK ARCHERY FIELD

Yumemoshima Park Archery Field

2 Chome-1 Yumenoshima, Koto City, 136-0081